Kilpailun säännöt & ehdot

FIX IT- nettikilpailun säännöt ja ehdot

1. Järjestäjä:

SEAB Finland Oy (tässä tekstissä jäljempänä Järjestäjä)

Y-tunnus: 1818329-8

Iskoskuja 3, 01600 Vantaa

 Järjestäjä järjestää kilpailun nimeltään "FIX IT" ajalla 01.03.2023-31.05.2023. 

 Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä, Järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä sekä vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. 

 Kilpailu on voimassa Suomessa. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta

2. Osallistumiskelpoisuus: Nämä säännöt koskevat kaikkia kilpailuun osallistuvia. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, vähintään 18 vuotta täyttäneet henkilöt lukuun ottamatta alla lueteltuja poikkeuksia.  Järjestäjän tai minkä tahansa Järjestäjän konserniyhtiöiden edustajat tai saman kotitalouden perheenjäsenet eivät ole oikeutettuja osallistumaan kilpailuun. Myöskään muut henkilöt, jotka ovat millään tavoin olleet tai ovat yhteydessä kilpailun suoritukseen tai toteuttamiseen, eivät ole oikeutettuja osallistumaan kilpailuun. Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset kilpailuun, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Järjestäjä varaa itselleen oikeuden vaatia osallistujia todistamaan olevansa pätevä osallistumaan kilpailuun. Jos voittaja katsotaan sopimattomaksi, Järjestäjä pidättää oikeuden myöntää toiselle osanottajalle palkinnon ja periä takaisin palkinnon, joka on mahdollisesti jo myönnetty.

3. Kilpailuaika:
 
Kilpailuun voi osallistua 01.03.2023 - 31.05.2023 välisenä aikana. Kilpailuajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä kilpailuun.

4. Osallistumisehdot & kilpailumateriaali

Kilpailija osallistuu kilpailuun nettiosoitteessa www.WD40.fi olevan ilmoittautumislomakkeen kautta antamalla yhteystietonsa sekä lähettämällä WD-40 tuotteen tai WD-40 tuotteiden käytöstään kuvan, kuvasarjan tai lyhyen videon, joita kutsutaan myöhemmin sanalla ”Kilpailumateriaali”. Kilpailumateriaali tulee olla kuvattu joko osallistujan kotona, harrastuksissa tai työpaikalla. WD-40 sarjan tuotteen tai WD-40 sarjan tuotteiden on oltava Kilpailumateriaalissa selkeästi esillä ja tunnistettavissa. Kilpailuun voi osallistua niin monella Kilpailumateriaalilla kuin haluaa. Videon tulee olla maksimisissaan 60 sekuntia pitkä. Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu, kilpailija saa lähettää niin monta Kilpailumateriaalia kuin haluaa.

Kilpailumateriaalin tulee selkeästi näyttää seuraavat osa-alueet:

mitä WD-40 sarjan tuotetta tai WD-40 sarjan tuotteita Kilpailumateriaalissa käytetään.

Kuva/Kuvasarja/Video ei vaadi editointia. Taustaäänet eivät haittaa videossa. Älä pienennä videota tai kuvaa. Älä myöskään käytä filttereitä tai muuta kuvan käsittelyohjelmia. Mitä persoonallisempi tapahtuma tai menetelmä, sen parempi. Voittaja (sekä kuukausipalkinnon voittaja että pääpalkinnon voittaja) valitaan näissä säännöissä ja ehdoissa mainittujen vaatimusten mukaan Järjestäjän kilpailuraadin toimesta. Kilpailuun osallistuminen on maksutonta eikä edellytä tuotteen ostamista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa Kilpailumateriaalin itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien osapuolien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

 Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle, Järjestäjän konserniyhtiöille ja WD-40 Company:lle peruuttamattoman yksinoikeuden käyttää, muokata ja hyödyntää kilpailuun toimittamaansa Kilpailumateriaalia maailmanlaajuisesti kaikissa Järjestäjän, Järjestäjän konserniyhtiöiden tai WD-40 Companyn parhaaksi katsomissaan jakelu/tiedotus/mediakanavissa näiden omissa markkinointitarkoituksissaan ilman osallistujalle erikseen ilmoitettavaa ilmoitusta, osallistujan suostumista tai osallistujalle maksettavaa korvausta tai muuta lisämaksua.

Osallistuja luopuu kaikista "Tekijöiden moraalisista oikeuksista" ja / tai vastaavista luonnollisista omistusoikeuksista, jotka osallistujalla voi olla lähettämissään Kilpailumateriaaleissa. Osallistumalla kilpailuun osallistuja suostuu Järjestäjän pyynnöstä ja ilman minkäänlaista korvausta suorittamaan mahdolliset lisäasiakirjat Järjestäjälle annettujen oikeuksien myöntämisen toteuttamiseksi, kirjaamiseksi tai täydentämiseksi.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja suostuu siihen, että hänen nimensä, kotikuntansa ja kaikki muut henkilötunnistettavat tiedot, jotka sisältyvät toimitettuun Kilpailumateriaaliin voivat olla nähtävillä missä tahansa mediassa kaikkialla maailmassa.

Kilpailumateriaali ei saa sisältää seuraavanlaista:

·        tekijänoikeudella (mukaan lukien muut immateriaalioikeudet) suojatun aineiston luvatonta julkaisemista

·        yksityisyyttä loukkaavaa sisältöä

·        laitonta sisältöä tai linkittämistä laitonta aineistoa sisältäviin sivuihin

·        uhkaavia, väkivaltaisia, vihamielisiä tai diskriminoivia sisältöjä

·        etnisyyttä tai uskontoa loukkaavaa sisältöä

·        rasistisia, solvaavia, kunniaa loukkaavia tai millään tavoin kolmansia osapuolia loukkaavaa sisältöä

·        moraalittomia, siveettömiä, pornografisia sisältöjä

·        alkoholin tai muiden huumaavien aineiden käyttöä

·        kirosanoja tai muuta säädytöntä kielenkäyttöä

·        sopimatonta, vastenmielistä tai yleisistä hyvistä tavoista poikkeavaa sisältöä

·        Järjestäjää tai sen tuotteita halveksuvaa sisältöä

·        Järjestäjää tai sen kilpailevia tuotteita sisältävää sisältöä

·        harhaanjohtavia sisältöjä

Täydennys havainnollisia Kilpailumateriaaleja varten (kuvat/videot):

·        WD-40 sarjan tuotteen tulee olla kuvassa tai videossa selvästi näkyvissä. 

·        Kilpailumateriaalin on oltava kilpailuun osallistuvan henkilön ainoa ja alkuperäinen teos, eikä sitä saa kopioida kokonaan tai osittain mistään muusta lähteestä. Joukkueiden ja / tai ryhmien ilmoittautuminen on ehdottomasti kielletty.

·        Ainoastaan kilpailuun osallistuva henkilö voi olla näkyvissä, mutta esiintyminen videolla ei ole pakollista. Mikäli kuvassa tai videossa näkyy muita henkilöitä he eivät saa olla tunnistettavissa.  Järjestäjä ei ole millään tavalla vastuussa kilpailuun osallistumisen seurauksena aiheutuvista vahingoista. 

·        Jos muita henkilöitä kuin kilpailuun osallistuja näkyy Kilpailumateriaalissa ja/tai joku muu on kuvannut/videoinut Kilpailumateriaalin ja/tai muuten osallistunut Kilpailumateriaalin  luomiseen ja/tai kehittämiseen, kilpailuun osallistuja on yksin vastuussa saadakseen näiden henkilöiden kirjallisen suostumuksen etukäteen. Järjestäjä pidättää oikeuden palkinnon myöntämiselle kunnes sille on esitetty tyydyttävä näyttö kolmannen osapuolen suostumuksesta ja yllä mainittujen Kilpailumateriaalien omistusoikeuksista luopumisesta.

Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan hylätä osallistujat, jotka rekisteröivät tai yrittävät rekisteröityä kilpailuun tavalla, jotka Järjestäjä kohtuudella katsoo rikkovan näitä osallistumisehtoja tai jotka ovat luoteeltaan epäoikeudenmukaisia muille osallistujille (esimerkiksi manipuloimalla kilpailua, huijaamalla, hakkeroimalla tai muita vilpillisiä menettelytapoja käyttämällä).

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa, keskeyttää, lopettaa tai peruuttaa kilpailu kokonaan tai osittain oman harkintansa mukaan mikäli on syytä uskoa, että kilpailua ei voida suorittaa näiden ehtojen mukaisesti. 

5. Palkinnot

Kilpailun mielenkiintoisin, luovin ja havainnollistavin Kilpailumateriaali palkitaan.

Kilpailun 1. palkintona eli pääpalkintona on K-lahjakortti, jonka arvo on 2,000 euroa ja se toimitetaan voittajalle lahjakortin muodossa. Lahjakortti on voimassa  24 kuukautta latauspäivämäärästä seuraavan kuukauden alusta lukien. Korttia voi käyttää yhdessä myös käteisen tai muun maksukortin kanssa. Kortille jäävän arvon ja K-lahjakortin voimassaoloajan voi tarkistaa kuitista. K-lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi eikä kadonnutta tai vanhentunutta korttia korvata. K-lahjakorttia ei saa säilyttää lähellä matkapuhelinta tai muuta vastaavaa laitetta, joka voi aiheuttaa magneettisen vaikutuksen ja tyhjentää kortin magneettijuovan sen tiedoista.

Lahjakortti toimitetaan voittajalle kirjattuna kirjeenä. Lähettäjänä toimii Järjestäjä.

Pääpalkinnon lisäksi palkitsemme joka kuukauden mielenkiintoisimmat ja/tai luovimmat Kilpailumateriaalit seuraavanlaisesti: Kuukausipalkinto: Makita - merkkinen työkalusalkku täytettynä WD-40 tuotteilla arvo n. 120 € (yhteensä 3 kpl). 

6. Voittajien valitseminen ja palkintojen toimitus

Järjestäjä valitsee voittajat mielenkiintoisimman, näissä säännöissä mainittujen toimintaohjeiden mukaan toimitetun Kilpailumateriaalin mukaan. Tämä toimintatapa koskee kaikkia kilpailupalkintoja (kuukausipalkinnot, pääpalkinto).

Järjestäjä ottaa voittajiin yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse viimeistään 1 viikon kuluttua siitä, kun kulloinenkin kilpailujakso on päättynyt. Kun voittajaan on otettu yhteyttä, hänellä on 48 tuntia aikaa vahvistaa voitto. Jos voittoa ei vahvisteta 48 tunnin kuluessa, valitaan toinen voittaja. Kuukausittaiset voitot lähetetään voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Päävoitto luovutetaan joko henkilökohtaisesti tai lähetetään voittajalle kirjattuna kirjeenä. 

Mikäli osallistujan antamat tiedot eivät ole hänen omiaan tai osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, on Järjestäjällä oikeus hylätä kaikki kyseisen henkilön osallistumiset ilman erillistä ilmoitusta. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan. Voittoja koskeviin päätöksiin ei voida hakea muutosta.

Näihin edellytyksiin sovelletaan poikkeuksetta Suomen lainsäädäntöä. Kaikki kilpailusta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Suomen voimassa olevien lakien mukaisesti.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä tai mikään sen konserniyhtiöistä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.  Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Kilpailu ei ole Facebookin eikä Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima, eikä millään tavalla liity Facebookiin eikä Instagramiin.

8. Verotus

Voittaja maksaa palkintoihin mahdollisesti liittyvät verot.

9. Järjestäjän oikeudet 

Kilpailun Järjestäjällä on oikeus muuttaa kilpailun sääntöjä sekä palkintoja, ilmoittamalla tästä samalla sivustolla kilpailun sääntöjen kanssa. Järjestäjä voi myös oman harkintansa mukaan keskeyttää kilpailun ja palkintojen jakamisen, mikäli sääntöjä on rikottu tai muun ennakoimattoman olosuhteen ilmetessä (ylivoimainen este) ilmoittamalla tästä julkisesti kilpailun sivustolla. 

10. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä on vastuussa henkilötiedoista, jotka kilpailija toimittaa Järjestäjälle kilpailun ilmoittautumislomakkeen kautta osoitteessa www.wd40.fi. Tämä tarkoittaa, että Järjestäjällä on velvollisuus varmistaa, että lähetetyt henkilötiedot käsitellään voimassa olevan lainsäädännön ja Järjestäjän tietosuojakäytännössä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Henkilötietojasi käsitellään vain yllä mainittujen ehtojen mukaisesti. Henkilötiedot, joita käsittelemme ovat nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja Kilpailumateriaalisi.

Järjestäjä sekä brändin haltija WD-40 Company tallentaa kilpailussa käytettävien ohjelmien kautta henkilötietosi kilpailun toteuttamiseksi sekä yllä mainitun markkinoinnin toteuttamiseksi. Henkilötietosi, lukuun ottamatta Kilpailumateriaaleja, poistetaan viimeistään 2 kuukauden kuluttua kilpailun päättymisestä. Mikäli henkilötietoja on tarvetta säilyttää edellä mainittua aikamäärettä pidempään Järjestäjä varaa itselleen oikeuden tehdä niin.

Henkilötietosi voidaan jakaa Järjestäjän konserniyhtiöille, WD-40 Company UK:lle ja/tai yhteistyökumppaneille siinä määrin kuin se on tarpeen kilpailun loppuun saattamiseksi johon kuuluu myös palkinnon toimittaminen voittajalle.

Osallistujien henkilötietoja käsitellään Järjestäjän tietosuojakäytännön mukaisesti, joka on luettavissa osoitteessa. https://wd40.fi/tietosuojakaytanto/